Danh Mục PAMM

STABLE HIGH INCOME

Работа на результат

37.1%
hint
Không thể đầu tư.
Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -2,080 USD
 • Đang quản lý
  hint
  6,821 USD
 • Số lượng nhà đầu tư
  0
 • Thù lao của nhà quản lý
  9%
 • Tuổi thọ của danh mục
  1 năm 1 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  hint
  345

Top Danh Mục PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Danh Mục PAMM phù hợp