Danh Mục PAMM

Fintechnology

Управляющие ФТ

33.0%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  11,618 USD
 • Đang quản lý
  hint
  52,734 USD
 • Số lượng nhà đầu tư
  35
 • Thù lao của nhà quản lý
  10%
 • Tuổi thọ của danh mục
  1 năm 4 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  hint
  11

Top Danh Mục PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Danh Mục PAMM phù hợp