Danh Mục PAMM

My_sber.ver02

96,9%
Danh Mục PAMM đã thanh lý
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -8,192 USD
 • Đang quản lý
  hint
  0 USD
 • Số lượng nhà đầu tư
  12
 • Thù lao của nhà quản lý
  15%
 • Tuổi thọ của danh mục
  1 năm 5 tháng

Top Danh Mục PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Danh Mục PAMM phù hợp