Danh sách tài khoản PAMM đầy đủ

Thông số Tài khoản PAMM

Số Tài khoản PAMM
Biệt danh trên diễn đàn
Tiền tệ tài khoản
hint
Loại Tài khoản PAMM
Cơ hội đầu tư
Tuổi thọ
Số lượng nhà đầu tư đang hoạt động
Rollover mở
Đòn bẩy đã thiết lập
Đang quản lý
hint
Vốn nhà quản lý
Vốn nhà đầu tư
Vốn nhà quản lý
hint
Thù lao nhà quản lý
Tối thiểu
Tối đa

Lưu cài đặt xếp hạng

FAQ

Bảng xếp hạng Alpari là phương pháp đơn giản để chọn ra người xuất sắc nhất. Kinh nghiệm trong nhiều năm giúp chúng tôi tạo được hệ thống đánh giá Tài khoản PAMM, là một trong những công cụ hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư khi lựa chọn nhà quản lý. Tất nhiên, tỷ suất lợi nhuận nhà quản lý là yếu tố quan trọng nhưng rủi ro cũng quan trọng không kém. Bảng xếp hạng Alpari xác định sự cân bằng này và là yếu tố giúp quá trình đầu tư thành công hơn.

Nguyên tắc xếp hạng sao Alpari

Bảng xếp hạng được xây dựng theo ba giai đoạn:

 1. Chọn lọc sơ bộ.
 2. Đánh giá tính hiệu quả Tài khoản PAMM.
 3. Phân chia thứ tự trên bảng xếp hạng Alpari.

Hãy xem xét chi tiết các bước.

1. Chọn lọc sơ bộ.

Bước này giúp xác định Tài khoản PAMM phù hợp hoặc không phù hợp với các yêu cầu sau:

 • Tài khoản PAMM công khai có tỷ suất lợi nhuận tích cực (dương).
 • Tài khoản PAMM có đề xuất công khai cho các nhà đầu tư.
 • Tài khoản PAMM được tạo ít nhất 3 tháng trở lên.
 • Vốn nhà quản lý từ 3.000 USD / 3.000 EUR / 3.000 GLD.

2. Đánh giá tính hiệu quả Tài khoản PAMM.

Để đánh giá tính hiệu quả Tài khoản PAMM, cần sử dụng một công thức phức tạp được tạo ra bởi các chuyên gia Alpari dựa trên yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

Danh sách chỉ số được sử dụng trong công thức:

 • Tỷ suất lợi nhuận.
 • Đòn bẩy sử dụng.
 • Hệ số phục hồi.
 • Mức biến động.
 • Tuổi thọ.
 • Thua lỗ tối đa.
 • Hệ số hiệu quả.

3. Phân chia thứ tự trên bảng xếp hạng Alpari.

Đây là bước cuối cùng xây dựng bảng xếp hạng và bao gồm hai mục:

 • Mục 1 bao gồm các tài khoản đã chọn lọc sơ bộ và sắp xếp theo chỉ số hiệu quả tối đa.
 • Mục 2 bao gồm các tài khoản chưa trải qua chọn lọc sơ bộ và sắp xếp theo chỉ số hiệu quả tối đa.

Vui lòng lưu ý rằng thứ hạng trên bảng xếp hạng của tài khoản tại mục 2 không thể cao hơn so với mục 1.

Đang tải...

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.