Tài khoản PAMM

TrendGeniusByGlodMan

Swing Trading of GlodMan

40,3%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -377,46 USD
 • Đang quản lý
  hint
  559,54 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  800 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 tháng 7 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.544

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp