Tài khoản PAMM

Xie Rui

53,2%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -895,62 USD
 • Đang quản lý
  hint
  866,38 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  1.165 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 tháng 2 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.697

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp