Tài khoản PAMM

Short SiPaaaaaaa GLD

Balance in Gold

100,0%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -1.105 GLD
 • Đang quản lý
  hint
  0 GLD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  555 GLD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  22 ngày

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp