Tài khoản PAMM

MGTU

99,1%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -27.750,34 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  249,66 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 tháng 11 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3.452

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp