Tài khoản PAMM

Tempo Giusto

EURUSD high growth

40,4%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -404,02 USD
 • Đang quản lý
  hint
  595,98 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  1.000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 tháng 4 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.506

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp