Tài khoản PAMM

RUB 7iRION Klondike

Торговля по индикаторам

39,5%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -7.504,76 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  11.495,24 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  19.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 tháng 25 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.596

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp