Tài khoản PAMM

Caterpillar 2019

4.9%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -23 EUR
 • Đang quản lý
  hint
  444 EUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  467 EUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  12 дн
 • Trên bảng xếp hạng
  3,537

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp