Tài khoản PAMM

Razum.

complex analysis

88.6%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -48,528 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  3,145 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  18 días
 • Trên bảng xếp hạng
  3,918

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp