Tài khoản PAMM

Vedmud Karunesh

Нейро-алгоритм скальпинг

1.9%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -13 USD
 • Đang quản lý
  hint
  588 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  500 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  15 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,455

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp