Tài khoản PAMM

AlpenGoldRub

31.9%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  57,877 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  209,877 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  17 dias
 • Trên bảng xếp hạng
  2,048

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp