Tài khoản PAMM

Intelligent Parrot

Cyclic and wave trade

11.8%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -45 USD
 • Đang quản lý
  hint
  320 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  363 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  18 дн
 • Trên bảng xếp hạng
  3,665

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp