Tài khoản PAMM

Jason Stable

stable profit

8.2%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -266 USD
 • Đang quản lý
  hint
  3,030 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3,260 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  19 hari
 • Trên bảng xếp hạng
  3,483

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp