Tài khoản PAMM

Sabir74

94,9%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -285 USD
 • Đang quản lý
  hint
  15 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  300 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 tháng 27 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,587

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp