Tài khoản PAMM

TGS.ECN

Light trading

83.6%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -193,073 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  106,927 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  50,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  3 tháng 6 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,738

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp