Tài khoản PAMM

Ozzy_aggro

агрессивный интрадей

91.7%
Tài khoản PAMM đã thanh lý
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -2,752 USD
 • Đang quản lý
  hint
  0 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3,000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  19 ngày

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp