Tài khoản PAMM

DENVER007

Цель выход из просадки

29.6%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -8,854 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  21,146 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  30,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 meses 22 días
 • Trên bảng xếp hạng
  3,533

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp