Tài khoản PAMM

NTMT5

19.1%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  1,590 USD
 • Đang quản lý
  hint
  14,100 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3,000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1个月 28天
 • Trên bảng xếp hạng
  1,179

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp