Tài khoản PAMM

HRM3050 RUB

старая добрая стратегия

8,8%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -59.380,63 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  497.568,7 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  6 tháng 23 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.438

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp