Tài khoản PAMM

Isubari2

Short term low risk

28.5%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -217 GLD
 • Đang quản lý
  hint
  542 GLD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  759 GLD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 tháng 19 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,368

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp