Tài khoản PAMM

Bronya_S

клон Tuman_S

11,8%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -20.947,36 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  233.822,1 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  200.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  8 tháng 1 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  2.304

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp