Tài khoản PAMM

FIX-USD

FIX-USD

73.1%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -1,653 USD
 • Đang quản lý
  hint
  4,646 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  500 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 tháng 25 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,399

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp