>

Banner-informer Tài khoản PAMM Hal20

Banner-informer cung cấp thông tin chính xác về sự tăng trưởng của Tài khoản PAMM. Có rất nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau được bổ sung thường xuyên. Bạn có thể thiết lập banner tại bất kỳ tài nguyên nào thuận tiện với bạn. Để làm được điều này, bạn cần phải click vào banner đã chọn và sao chép mã cần thiết. Nếu bạn là đối tác của nhà quản lý, hãy cung cấp tên đăng nhập đối tác. Nếu tên đăng nhập không chính xác, banner-informer sẽ làm việc dưới dạng liên kết giới thiệu. Thông tin chi tiết về chương trình đối tác trên Forex bạn có thể tìm hiểu tại mục "Chương trình đối tác".

Link to the banner

In order to obtain the referral link, please enter your Partner’s ID number

Select the code that you need:

Copy the code with Ctrl+C.