Tài khoản PAMM

RuslanV

97.3%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  16,523 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  30,823 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  20,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  5 tháng 15 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  490

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp