Tài khoản PAMM

Soloz

внутридневная торговля

51,0%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -14,171 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  17,829 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  30,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  5 tháng 6 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  3,285

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp