Tài khoản PAMM

Corrected strategy

137.0%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  46,200 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  218,866 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  50,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  6 tháng 28 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  584

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp