Tài khoản PAMM

Money Manager 63

Управляю средствами

12.0%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -196 USD
 • Đang quản lý
  hint
  1,438 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  1,500 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  7 мес 12 дн
 • Trên bảng xếp hạng
  2,706

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp