Tài khoản PAMM

MovingUP_RUB

копия MovingUP в рублях

36,6%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -205.833,08 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  145.482,6 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm 1 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  2.485

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp