Tài khoản PAMM

Sunnich NL v.7-1 RUR

LowRisk.Night.12 x 2pp

5.6%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -3,250 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  38,653 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  8个月 13天
 • Trên bảng xếp hạng
  2,049

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp