Tài khoản PAMM

FINTRADER7

FINTRADER7_ECN

65.5%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -32,252 USD
 • Đang quản lý
  hint
  907 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  300 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  10 tháng 18 ngày

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp