Tài khoản PAMM

Sunnich NR v.8-1 RUR

SuperRisk.12 x 5-12.5pp

3.7%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -355,711 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  59,768 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  30,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm
 • Trên bảng xếp hạng
  2,036

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp