Tài khoản PAMM

Fedrunov

55,5%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  11,093 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  58,168 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm
 • Trên bảng xếp hạng
  884

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp