Tài khoản PAMM

Bigcapital 70

70 процентов в год

64.9%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  18,767 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  55,866 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  11 tháng 24 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  507

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp