Tài khoản PAMM

Veselka 1 everyday 2

RUB

69,8%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -1.994.711,49 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  97.336,23 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  30.000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm 6 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  3.026

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp