Tài khoản PAMM

Sunnich NR v.3-2 RUR

RecoveryMode

79.6%
Tài khoản PAMM đã thanh lý
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -74,726 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  0 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  18,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm 2 tháng

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp