Tài khoản PAMM

R-Trend

Позиционная торговля

   72,5%
   hint
   • Kết quả giao dịch
    hint
    -2.280,78 EUR
   • Đang quản lý
    hint
    0 EUR
   • Vốn nhà quản lý
    hint
    1.000 EUR
   • Mức liều lĩnh
    hint
   • Tuổi thọ
    2 năm

   Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

   Không có Tài khoản PAMM phù hợp

   Có một website tốt hơn dành cho bạn

   Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

   Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.