Tài khoản PAMM

Sunnich NR v.2-1

SuperRisk.14 x 3-75pp

15.9%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -72,685 USD
 • Đang quản lý
  hint
  18,148 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3,000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  1 năm 7 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  389

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp