Tài khoản PAMM

LTR-SWAN

GBP GOLD EUR JPY

50,3%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -4.093,11 USD
 • Đang quản lý
  hint
  1.109,26 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  500 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 năm 2 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  2.644

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp