Tài khoản PAMM

Slivality

Сливалити

23.3%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -11,489 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  10,989 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  21,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 года 7 мес
 • Trên bảng xếp hạng
  2,244

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp