Tài khoản PAMM

ST-INVEST 2.1 RUR

SMIRNOFF INVEST.

305,9%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -38,162 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  306,215 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  210,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  2 năm 10 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  136

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp