Tài khoản PAMM

Capricornus

19,6%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -195,16 USD
 • Đang quản lý
  hint
  804,84 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  1.000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  3 năm 3 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  2.346

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp