Tài khoản PAMM

Podarok

Долгосрочная ТС

63,7%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -4.844,45 USD
 • Đang quản lý
  hint
  2.715,57 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3.000 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  3 năm 10 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  2.977

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp