Tài khoản PAMM

NISER EUR

Golden middle EUR

20.5%
hint
Không thể đầu tư.
Tài khoản PAMM không có đề xuất công khai. Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  63 EUR
 • Đang quản lý
  hint
  373 EUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  310 EUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  3 года 10 мес
 • Trên bảng xếp hạng
  1,465

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp