Tài khoản PAMM

S_Trader_RUR_conserv

31.7%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -109,110 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  57,700 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  150,100 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 года 1 мес
 • Trên bảng xếp hạng
  2,106

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng
Theo tỷ suất lợi nhuận
Theo độ phổ biến

Không có Tài khoản PAMM phù hợp