Tài khoản PAMM

Fx10

Price Action

7,5%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -162,408 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  376,045 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  210,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  4 năm 5 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  331

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp