Tài khoản PAMM

AlexStarkov (006-RUR)

51,1%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -28,391 RUR
 • Đang quản lý
  hint
  5,524 RUR
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  30,000 RUR
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  5 năm 9 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  2,273

Top Tài khoản PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Tài khoản PAMM phù hợp