Tài khoản PAMM

FX_manager

FX_Gain

1.070,1%
hint
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -54,242 USD
 • Đang quản lý
  hint
  12,821 USD
 • Vốn nhà quản lý
  hint
  3,015 USD
 • Mức liều lĩnh
  hint
 • Tuổi thọ
  7 năm 5 tháng
 • Trên bảng xếp hạng
  110

Tài khoản PAMM với tỷ suất lợi nhuận tương đương

Không có Tài khoản PAMM phù hợp